Event Details

Organizer: UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UTRECHT

Contact: bukki.eszter(at)ppk.elte.hu

Date:

Venue: Utrecht

Event categories

IO1 - Model voor LS4VET
LS4VET Modell

IO1 - Model voor LS4VET

Het eerste product van het project (Intellectual Outcome 1) is een theoretisch model van Lesson Study voor de

speciale context van beroepsonderwijs en -opleiding. Het LS4VET-model werd ontwikkeld door professionele

samenwerking tussen de partners, gebaseerd op een uitgebreide behoefteanalyse en gegevensverzameling:

  • onderzoek naar de vroegere en huidige toepassing van de LS-methode in beroepsonderwijs en -opleiding en in het algemeen en specifiek in de partnerlanden en door de partnerorganisaties;
  • vergelijkende analyse van de speciale VET-specifieke factoren op nationaal (VET-systeem), organisatorisch (VET-school) en individueel (leraar) niveau die relevant zouden kunnen zijn voor de aanpassing van LS aan VET, gebaseerd op interviews met leraren en leiders in de VET-partnerscholen;
  • onderzoek naar de behoeften van de leraren in de scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding in de partnerlanden met betrekking tot de toepassing van LS in beroepsonderwijs en -opleiding en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Lees meer onder de beschrijving van IO1!

Related documents