Achtergrond van het project

De vraag naar nieuwe vaardigheden, de veranderende arbeidsmarkt, de steeds uitdagender wordende taak om studenten te motiveren en de uitvalproblematiek vereisen dat we de onderwijsaanpak in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heroverwegen. EU lidstaten erkennen dan ook de noodzaak om het pedagogisch-didactisch repertoire van docenten en opleiders in het beroepsonderwijs te veranderen en verbeteren. Uit het Cedefop-onderzoek "Vocational pedagogies and benefits for learners: practices and challenges in Europe” (2015) blijkt dat, hoewel er in het mbo stevig gepleit wordt voor de verandering van het pedagogisch-didactisch handelen, dit nog niet breed geïmplementeerd wordt. Voor beroepsonderwijs van hoge kwaliteit is het niet alleen belangrijk dat mbo docenten/opleiders hun vakspecifieke competenties up-to-date houden, maar ook hun pedagogisch-didactisch handelen voortdurend verbeteren. Daarom is er een sterke behoefte om ten aanzien van dit pedagogisch-didactisch handelen effectieve en duurzame vormen van hun voortdurende professionele ontwikkeling te introduceren in het mbo.

Onderzoek toont aan dat instellingen waar docenten/opleiders samenwerken en een hoog niveau van "professioneel kapitaal" ontwikkelen, beter presteren dan instellingen waar docenten/opleiders geïsoleerd werken. In deze professionele gemeenschappen leren docenten en opleiders, als deze professionele samenwerking diepgaand is dan leidt dit zelfs tot meer professionele ontwikkeling. Samenwerken en samen leren tussen docenten en opleiders speelt een cruciale rol bij verschillende werkzaamheden van de docent/opleider. Hier profiteren de onderwijskwaliteit én de studentprestaties van. Een veelbelovend model voor de professionele ontwikkeling van docenten/opleiders, gebaseerd op diepgaande samenwerking tussen docenten/opleiders en gericht op het verbeteren van het leren van studenten, is Lesson Study. Lesson Study wordt echter nauwelijks in het mbo toegepast.

about

Teamleren middels Lesson study voor het verbeteren van beroepsonderwijs

      Afkorting: LS4VET
      Project ID: 2020-1-HU01-KA202-078848
      Programma: Erasmus+ KA2
      Project Type: Strategisch Partnerschap
      Doelgoep: Docenten en opleiders in het middelbaar beroepsonderwijs
      Secundaire doelgroep: Lerarenopleiders en docenten in opleiding
      Doorwerking naar: mbo-studenten
      Deelnemende landen: Oostenrijk, Hongarije, Malta, Netherlands
      Start: 1 September 2020
      Einde: 31 August 2023

Latest Events

ELTE
Boedapest partnerbijeenkomst 2-3 juni 2023

Op de eerste dag van de laatste partnerbijeenkomst van het project namen d

ELTE
LS4VET Slotconferentie

De slotconferentie van het internationale Erasmus+ project Lesson Study fo

ELTE
Presentatie van het LS4VET project op de workshop van de Onderzoeksgroep Beroepsonderwijs en Training van de Boedapestse Universiteit voor Technologie en Economie

Het LS4VET project en de resultaten ervan werden gepresenteerd door de projectleider en coördinator, Prof. Dr.