Event Details

Organizer: ELTE

Contact: ELTE

Date:

Venue: Budapest

Event categories

Boedapest partnerbijeenkomst 2-3 juni 2023

Op de eerste dag van de laatste partnerbijeenkomst van het project namen de projectpartners als sprekers en hosts van het wereldcafé deel aan de LS4VET-eindconferentie die werd georganiseerd in het gebouw aan de Kazinczystraat van ELTE PPK. De conferentie bood een uitstekende gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen tussen de buitenlandse partners en de Hongaarse docenten en schoolleiders in beroepsonderwijs en -opleiding die deelnamen aan de LS4VET-cursus en degenen die geïnteresseerd zijn in LS4VET.

De succesvolle dag werd afgesloten met een bezoek aan een school voor beroepsonderwijs en -opleiding, het Petrik Lajos Tweetalig Technicum van het Technisch Beroepscentrum van Boedapest, waar ook veel waardevolle en interessante informatie werd uitgewisseld. De eerste presentatie op de school werd gegeven door Dr. Lilla Dobos, vicevoorzitter van het Nationaal Bureau voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, die sprak over het nieuwe stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding in Hongarije. Haar presentatie werd gevolgd door een levendige dialoog tussen de spreker en de internationale deelnemers, die veel aspecten van het nieuwe systeem interessant vonden en er meer over wilden weten.

Daarna presenteerde Ádám Szolnok, adjunct-directeur, de school met een sterke nadruk op de kenmerken van de professionele ontwikkeling van docenten en het delen van kennis binnen de instelling. Na de presentatie kregen de deelnemers aan de partnerbijeenkomst een rondleiding door het schoolgebouw en de gespecialiseerde vakwerkplaatsen.

Op de 2e dag van de partnerbijeenkomst werden de uitstaande professionele, projectmanagement- en verspreidingstaken besproken. We bespraken ook onze eigen leerervaringen tijdens het project en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking, waaronder onze geplande gezamenlijke publicaties.

Meer details over de LS4VET-eindconferentie, die plaatsvond tijdens de eerste helft van de partnerbijeenkomst, zijn te vinden in het bijgevoegde document.