LS4VET

Teamleren middels Lesson study voor het verbeteren van beroepsonderwijs

 

Projectdoelen

Met het LS4VET-project gaan we de Lesson Study methode aanpassen en geschikt maken voor het mbo. Het doel is om een diepgaande en duurzame impact te bereiken - dat wil zeggen, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs – bij mbo’s die de methode toepassen. De Lesson Study methode is bijzonder effectief gebleken omdat:

  • het een bottom-up benadering is, waarbij professionele ontwikkeling niet wordt opgelegd, maar wordt vormgegeven door en met docenten/opleiders zelf
  • het plaatsvindt op de werkplek zelf en zich richt op realistische vraagstukken die de docenten/opleiders écht bezighouden en die in het verlengde liggen van de verbetering van zowel het leren van de docent/opleider als die van de studenten
  • het gaat om een diepgaande samenwerking tussen docenten/opleiders waar ze actief leren door een lange periode samen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren, te evalueren en te onderzoeken.

about

De implementatie van de Lesson study methode vindt plaats binnen nauwe samenwerking tussen  experts (lerarenopleiders en onderzoekers) mbo-instellingen. Daarbij wordt, ondersteunend aan de implementatie een, een training (e-learningcursus) en begeleiding aangeboden voor docenten en opleiders in het mbo zodat deze de methode leren te hanteren, aan te kunnen passen en uit e kunnen voeren binnen hun eigen de mbo-instelling.

Flyer.ne

LS4VET_Flyer_NL.pdf

RESULTATEN

Het LS4VET-project werkt to tot de volgende vier resultaten:

IO1 - Model voor LS4VET

een theoretisch model dat richtlijnen biedt voor Lesson Study in het mbo met als doel de professionele ontwikkeling van docenten/opleiders en de verbetering van de onderwijskwaliteit

IO2 - LS4VET-training

een online cursus gebaseerd op actief leren, waarbij deelnemers worden voorbereid om een Lesson Study in hun eigen mbo te implementeren en om 21-eeuwse begeleidingsstrategieen en digitale didactiek toe te passen 

IO3 - LS4VET Storyboard and Toolkit

een set handleidingen en tools voor het plannen en implementeren van een Lesson Study specifiek voor het mbo

IO4 - LS4VET eBook

een handboek voor docenten/opleiders en managers binnen het mbo, met daarin het LS4VET-model, casestudy's van de pilots en aanbevelingen voor beleidsmakers 

IMPACT

Het korte termijn resultaat van het project is een methode en een handboek van een effectief docentprofessionaliseringsmodel, Lesson Study, dat specifiek is gericht op het mbo. De resultaten zullen publiekelijk toegangkelijk zijn. Het lange termijn resultaat is dat het LS4VET-project docenten/opleiders van mbo’s wil ondersteunen bij het vormen van professionele leergemeenschappen door ze de Lesson Study-methode en een bijpassende toolkit aan te bieden.

PARTNERS

Het project is een samenwerking tussen expert partners op het gebied van Lesson Study en docentprofessionalisering. De vier partnerlanden zijn: Oostenrijk, Hongarije, Malta en Nederland.