A PROJEKT HÁTTERE

A munkavégzés során szükséges készségek iránti gyorsan változó igények, a munkakörök átalakulása, valamint az a tény, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a tanulók motiválása és oktatása, akik közül sokan korábbi iskolai kudarcélményekkel és hiányos alapkompetenciákkal érkeznek a szakképzésbe, szükségessé teszik a tanítás és tanulás újragondolását a szakképzésben is. A CEDEFOP "Vocational pedagogies and benefits for learners: practices and challenges in Europe” (Szakképzési módszertanok és ezek előnyei a tanulók számára: gyakorlatok és kihívások Európában) (2015) című kutatási beszámolója megállapította, hogy az EU tagállamaiban a pedagógiai változást sürgetik ugyan a szakképzésben is, de azt egyáltalán nem, vagy csak részben sikerült megvalósítani a gyakorlatban. A hatékony és magas színvonalú szakképzés biztosítása érdekében az oktatóknak nemcsak szakmaspecifikus kompetenciáikat, de pedagógiai-módszertani képességeiket is folyamatosan fejleszteniük kell. Ezért nagy szükség van a folyamatos szakmai fejlesztés hatékony és fenntartható formáinak bevezetésére e területen is.

Egyre több a bizonyíték,  hogy azok az iskolák, melyekben a tanárok együttműködésben dolgoznak és így jelentős “szakmai tőkét” halmoznak fel, jobban teljesítenek, mint azok, amelyekben a tanárok elszigetelten tevékenykednek. A tanári gyakorlatközösségek a szakmai fejlődés természetes és elsődleges színterei, azonban leginkább akkor segítik elő a tanárok szakmai fejlődését, ha hivatásbeli együttműködésen alapulnak. A tanári együttműködés kulcsfontosságú szerepet játszik a tanárok munkájának legtöbb elemében, s a kutatási eredmények szerint pozitív hatással van a tanítás minőségére és a tanulói teljesítményre. A tanári szakmai fejlődés egyik különösen ígéretes formája a tanórakutatás, amely a tanárok hivatásbeli együttműködésén alapul, és a tanulói tanulás javítására összpontosít a tanárok módszertani készségeinek fejlesztése révén. A tanórakutatás módszerét azonban eddig egyáltalán nem, vagy csak szórványosan alkalmazták a szakképzésben.

about

PROJEKT ADATOK

        Cím: Tanárok együttműködése a szakképzés minőségének javítása érdekében a tanórakutatás módszerének segítségével
        Betűszó: LS4VET
        Projekt azonosító: 2020-1-HU01-KA202-078848
        Program: Erasmus+ KA2
        Program típus: Stratégiai Partnerség
        Célcsoport: Szakképzési intézményben oktatók
        Másodlagos célcsoport: tanárképzők és tanárszakos hallgatók
        Kedvezményezettek: szakképzésben tanulók
        Résztvevő országok: Ausztria, Magyarország, Málta, Hollandia
        A projekt kezdete: 2020. szeptember 1.
        A projekt vége: 2023. augusztus 31.

Latest Events

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UTRECHT
IO1 - AZ LS4VET modell

A projekt első terméke (1.

LS4VET Modell
ELTE
Budapest Partnertalálkozó 2023. június 2-3.

A projekt utolsó partnertalálkozójának keretében a partnerek az első napon az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében szer