IO1 - Model for LS4VET

Het eerste product van het project (Intellectual Outcome 1) is een theoretisch model van Lesson Study voor de speciale context van beroepsonderwijs en -opleiding. Het LS4VET-model werd ontwikkeld door professionele samenwerking tussen de partners, gebaseerd op een uitgebreide behoefteanalyse en gegevensverzameling:

onderzoek naar de vroegere en huidige toepassing van de LS-methode in beroepsonderwijs en -opleiding en in het algemeen en specifiek in de partnerlanden en door de partnerorganisaties;

  • vergelijkende analyse van de speciale VET-specifieke factoren op nationaal (VET-systeem), organisatorisch (VET-school) en individueel (leraar) niveau die relevant zouden kunnen zijn voor de aanpassing van LS aan VET, gebaseerd op interviews met leraren en leiders in de VET-partnerscholen;
  • onderzoek naar de behoeften van de leraren in de scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding in de partnerlanden met betrekking tot de toepassing van LS in beroepsonderwijs en -opleiding en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Bevindingen en suggesties uit de behoefteanalyse en het onderzoek naar de aanpassing van S aan de context van beroepsonderwijs en -opleiding werden vertaald in doelstellingen die elkaar voortdurend beïnvloeden tijdens het implementeren, uitvoeren en evalueren van Lesson Study voor beroepsonderwijs en -opleiding:

  1. Het ontwikkelen van adaptieve leerkrachten door middel van onderzoek - heeft betrekking op de competentie van leerkrachten om om te gaan met onverwachte en nieuwe situaties. De onderzoekscomponent zou in alle stadia van de lerarenopleiding aan bod moeten komen. We zien dit als de basis en het startpunt voor het betrekken van leerkrachten bij Lesson Study.
  2. Grensoverschrijdende samenwerking en leren - hierbij zijn alle belanghebbenden betrokken (leerlingen, leerkrachten, Lesson Study begeleiders, goed geïnformeerde anderen, mensen uit het bedrijfsleven). Wij geloven dat docenten veel kunnen leren van hun werkplek in het bedrijfsleven en door elkaars werkwijzen te observeren, daarom stellen we voor dat LS4VET-teams altijd een of meer docenten uit het bedrijfsleven en/of praktijkvakken bevatten.
  3. Duurzaamheid - het uiteindelijke doel van het LS4VET-model moet zijn dat Lesstudie een duurzaam proces wordt binnen de instelling en mogelijk daarbuiten. Lesson Study in VET moet aspecten bevatten van hoe deze duurzaamheid kan worden bereikt onder deelnemers en actoren.