Event Details

Organizer: World Association of Lesson Studies International

Contact: bukki.eszter(at)ppk.elte.hu

Date:

Venue: Online

Event categories

WALS Conference

Het eerste belangrijke resultaat van het LS4VET project, het LS4VET Model (IO1) en het onderzoek waarop het gebaseerd is, werden op 30 november tijdens een online symposium gepresenteerd aan een internationaal publiek van leraren, lerarenopleiders en onderzoekers tijdens de 2021 World Association of Lesson Studies (WALS) conferentie. Het symposium opende met de presentatie van Prof. Dr. János Győri (projectleider) en Eszter Bükki (projectcoördinator) die de doelstellingen en activiteiten van het project introduceerden en hun rationale uitlegden. De tweede presentatie van Dr. James Calleja en zijn collega's beschreef het uitgebreide proces van gegevensverzameling en de resultaten, die als basis dienden voor de ontwikkeling van het LS4VET-model. Dit model, dat een theoretisch kader en richtlijnen geeft voor de aanpassing van Lesson Study aan de speciale context van beroepsonderwijs en -opleiding, werd vervolgens gepresenteerd door Dr. Anne Khaled en haar collega's. Tot slot beschreven Dr. Claudia Mewald en Michaela Tscherne de rol van "stem van de student" in het LS4VET Model. Het symposium werd afgesloten door de terugblik van Jean Lang, voormalig secretaris van WALS, gevolgd door een korte discussie.