1e partnerbijeenkomst

Het doel van de 1e partnerbijeenkomst is het creëren van een solide basis voor de drie jaar durende samenwerking gericht op het aanpassen van de lesstudiemethodologie aan de speciale kenmerken van het beroepsonderwijs.

De geplande plaats van de bijeenkomst was Boedapest, maar het LS4VET Consortium moest overstappen op online videoconferentie vanwege de COVID 19 situatie.

Doelstellingen van de bijeenkomst

  • Partners leren elkaar kennen (velden, activiteiten, interesse in het project)
  • Projectdoelen, doelstellingen, werkplan, resultaten (algemeen overzicht door de coördinator)
  • Korte samenvatting van de intellectuele resultaten (IO-leiders)
  • Discussies en afspraken over begeleidende activiteiten (PM, QM, Verspreiding)
  • Starten van de eerste activiteiten met betrekking tot IO1