The LS4VET Storyboard en gereedschapskist

Het LS4VET Storyboard en de Toolkit die in deze IO zijn ontwikkeld, zullen als leidraad dienen voor de proefversie van de aanpassing van Lesson Study for VET (LS4VET) in de partnerscholen voor beroepsonderwijs en -opleiding. Ze zullen worden ontwikkeld door de deskundige partners, op basis van de beschikbare literatuur over LS en het Model voor LS4VET, en zullen worden afgerond op basis van de resultaten van de proef met LS4VET door de VET-schoolpartners.

LS for VET Storyboard DUTCH by Kacsur Annamária