IO4 - LS4VET eBook

Het laatste resultaat van het project is het e-boek dat elke belangrijke stap tijdens de implementatie behandelt.

Het e-boek omvat alle informatie en hulpmiddelen die door VET-docenten/-trainers, lerarenopleiders of beleidsmakers gebruikt kunnen worden bij het overwegen van de introductie van LS in het beroepsonderwijs, en presenteert het afgeronde model voor LS4VET (theoretisch methodologisch model voor de aanpassing van LS voor beroepsonderwijs); de beschrijving van het afgeronde curriculum, methodologie en geselecteerde inhoud van de LS4VET trainingscursus; casestudies van het pilotproces; conclusies getrokken door de projectpartners over het aanpassingsproces en de duurzaamheid van de resultaten in een beknopt, handboekformaat dat gratis te downloaden is.

Het e-boek is beschikbaar in het Engels, Hongaars, Duits en Nederlands en kan dienen als een gids om te volgen bij de voorbereiding en implementatie van Lesson Study specifiek voor beroepsonderwijs.

Een interessant onderdeel in het e-boek zijn de verhalen in de casus van de Lesson Studies die zijn uitgeprobeerd in de scholen van de projectpartners en daarbuiten, samengesteld door de expertpartners. De casestudies zijn gebaseerd op feedback verzameld door alle partners en deelnemers, met gebruik van een door de kernpartners voorbereid sjabloon, de eindrapporten opgesteld door VET-docenten/-trainers en de monitoringsrapporten opgesteld in IO3-A4.

Het e-boek bevat ook de conclusies van de projectpartners over het aanpassingsproces en de duurzaamheid van de resultaten, evenals het formuleren van beleidsaanbevelingen voor het gebruik van LS in de sector van het beroepsonderwijs. Met het afgeronde Model voor LS4VET, een beschrijving van het afgeronde curriculum, methodologie en geselecteerde inhoud van de LS4VET trainingscursus kan het een nuttig handboek zijn voor elke docent / -trainer, lerarenopleider of beleidsmaker die LS in het beroepsonderwijs wil gebruiken of ondersteunen.