IO4 - LS4VET eBook

A projekt utolsó eredménye a megvalósítás során elért minden fontos eredményt lefedő e-book.

Az e-book minden olyan információt és eszközt tartalmaz, amelyet a szakoktatók/oktatók, tanárképzők vagy szakpolitikai döntéshozók alkalmazhatnak az LS bevezetését tervezve a szakképzési szektorban::

  • a véglegesített LS4VET modellt (az LS VET adaptációjának elméleti módszertani modellje);
  • az LS4VET képzés véglegesített tantervének, módszertanának és kiválasztott tartalmának leírását;
  • esettanulmányokat a kísérleti folyamatról;
  • a projektpartnerek által levont következtetéseket az alkalmazási folyamatra és az eredmények fenntarthatóságára vonatkozóan.

Az ingyenesen letölthető e-book angol, magyar, német és holland nyelven érhető el, és követendő útmutatóként szolgál majd a szakképzéshez adaptált Lesson Study előkészítéséhez és megvalósításához.

Az e-book egyik érdekes részét alkotják a projekt partneriskoláiban és más intézményekben kipróbált Lesson Study-k esettörténetei, amelyeket a szakértő partnerek állítottak össze. Az esettanulmányok az összes partnertől és résztvevőtől gyűjtött visszajelzéseken alapulnak a központi partnerek által készített esettanulmány-sablon, a szakoktatók/oktatók által készített zárójelentések és az IO3-A4-ben elkészített monitoring jelentések felhasználásával.

Az e-book tartalmazza továbbá a projektpartnerek következtetéseit az adaptációs folyamattal és az eredmények fenntarthatóságával kapcsolatban, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg az LS alkalmazására a szakképzés területén. Az LS4VET véglegesített modelljével az LS4VET képzés véglegesített tantervének, módszertanának és kiválasztott tartalmának leírása hasznos kézikönyv lehet minden szakoktató/oktató, tanárképző vagy politikai döntéshozó számára, aki használni szeretné vagy támogatni kívánja az LS használatát. a szakképzésben.

A szakmai áttekintést és a grafikai tervezést követően az e-bookot az ITStudy szerkesztette képernyőn való megjelenítésre és nyomtatásra is optimalizált elektronikus formában, releváns hivatkozásokkal és bibliográfiával, a kiadvány egészét az Erasmus+ láthatósági szabályaihoz igazítva.

Az IO4 vezetője az ELTE volt, és valamennyi partnerszervezet részt vett a saját szakterületének megfelelő tartalom megalkotásában és a tartalom felülvizsgálatában.